Tidningar och trycksaker

Dina utsorterade tidningar lämnar du på återvinningscentralen eller en återvinningsstation.

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellt och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål. Pappret transporteras till ett pappersbruk som tar emot svenskt returpapper. Där tas trycksvärtan bort. Sedan löses pappret upp och blir ny pappersmassa.

Det återvunna pappret blir till nya tidningar och en viss del återvinns till hushålls- och toalettpapper.

Exempel

Dags- och kvällstidningar, kataloger, magasin och reklamblad. Allt du kan bläddra i lägger du i detta fack. Även pocketböcker, skrivpapper och kopieringspapper kan återvinnas.

Gör så här

Tidningar lämnas på återvinningsstation. Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar. Kuvert, kvitton och post-it-lappar lägger du i restavfallet och inte i behållaren för tidningar.

Vad händer sen?

Tidningarna skickas till ett pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt papper för tidningstryckerier och tillverkare av hushålls- och toalettpapper.