Nytt insamlingssystem

Vi har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i respektive kommun att göra det enklare för dig som boende att göra rätt för miljön och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal.

Därför kommer vi att införa nya kärl för hushållsavfall. De nya kärlen kommer att införas etappvis under 2016-2024. I god tid inför påbörjande av varje kommun kommer berörda boende få information om de nya kärlen. Fram tills dess flyter sophämtningen på som vanligt.

Varför byter vi kärl?

Det ska vara lätt att göra rätt! Nationella studier och Rambos plockanalyser visar att mängden osorterat restavfall till förbränning minskar kraftigt om människor erbjuds rätt typ av kärl. Därför satsar vi stort på Hemsortering i fyrfackskärl, en fastighetsnära insamling som även hanterar dina förpackningar och tidningar.

Alla kärl ID-märks, det minskar risken för missad hämtning. Vi inventerar kommunens vägar för att se vilken sopbil vi kan komma fram till ditt kärl med. Placeringen är viktig därför att vägen fram till kärlen ska vara farbar, ha vändplats eller genomfart för det sopfordon vi tömmer kärlen med.

 

LÄS MER HÄR

Andra större förändringar

  • Utsortering av matavfall till rötning för uppgradering till biogas och biogödsel.
  • Varannan-veckas-hämtning av restavfall och matavfall året runt.
  • Fritidsabonnemang har hämtning april-september. Hämtning vintertid kan beställas som extratjänst och tömning sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.