Nytt insamlingssystem

Vi har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i respektive kommun att göra det enklare för dig som boende att göra rätt för miljön och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal.

Därför kommer vi att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. Det nya systemet kommer att införas etappvis under 2016-2020. I god tid inför påbörjande av varje etapp kommer berörda boende få information om abonnemang och hur valprocessen går till. Man kan då göra sitt val online eller via postgång, följ bara instruktionerna i valmaterialet. Fram tills dess flyter sophämtningen på som vanligt.

Varför byter vi insamlingssystem?

Det ska vara lätt att göra rätt! Nationella studier och Rambos plockanalyser visar att mängden osorterat restavfall till förbränning minskar kraftigt om människor erbjuds mer användarvänliga system. Därför satsar vi stort på Hemsortering i fyrfackskärl, en fastighetsnära insamling som även hanterar dina förpackningar och tidningar.

Alla kärl ID-märks, det minskar risken för missad hämtning. Hur mycket du vill sortera beror till viss del på dig själv, men också hur framkomlig vägen till din bostad är för våra små och stora sopbilar. Som mest kommer du kunna välja att sortera upp till tio olika avfallsslag hemma i så kallade fyrfackskärl och som minst kunna välja att ha ett kärl där du slänger mat- och restavfall osorterat. Men i alla abonnemang förutom Hemsortering i fyrfackskärl, måste du precis som tidigare lämna såväl förpackningar som tidningar på återvinningsstationen.

Andra större förändringar

  • Varannan-veckas-hämtning av restavfall och matavfall året runt.
  • Fritidsabonnemang har hämtning april-september. Hämtning vintertid kan beställas som extratjänst och tömning sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.