Nytt insamlingssystem

Vi har fått i uppdrag av kommunfullmäktige i respektive kommun att göra det enklare för dig som boende att göra rätt för miljön och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal.

Därför kommer vi att införa nya kärl för hushållsavfall. De nya kärlen kommer att införas etappvis under 2016-2022. Sedan beslutet tagits har nya förordningar tillkommit och planeringen inför Sotenäs nya insamlingssystem är i gång, men införandet av det nya insamlingssystemet skjuts fram. Det är regeringens ändrade förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper som är orsaken. I god tid inför påbörjande av varje kommun kommer berörda boende få information om abonnemang och hur valprocessen går till. Man kan då göra sitt val online följ bara instruktionerna i valmaterialet. Fram tills dess flyter sophämtningen på som vanligt. Planeringen inför Sotenäs nya insamlingssystem är i gång, men införandet av det nya insamlingssystemet skjuts fram. Det är regeringens ändrade förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper som är orsaken.

Varför byter vi kärl?

Det ska vara lätt att göra rätt! Nationella studier och Rambos plockanalyser visar att mängden osorterat restavfall till förbränning minskar kraftigt om människor erbjuds rätt typ av kärl. Därför satsar vi stort på Hemsortering i fyrfackskärl, en fastighetsnära insamling som även hanterar dina förpackningar och tidningar.

Alla kärl ID-märks, det minskar risken för missad hämtning. Vi inventerar kommunens vägar för att se vilken sopbil vi kan komma fram till ditt kärl med. Det beror på var du placerar dina kärl vilka abonnemang du kan välja mellan. Placeringen är viktig därför att vägen fram till kärlen ska vara farbar, ha vändplats eller genomfart för det sopfordon vi tömmer kärlen med. 

Andra större förändringar

  • Utsortering av matavfall till rötning för uppgradering till biogas och biogödsel.
  • Varannan-veckas-hämtning av restavfall och matavfall året runt.
  • Fritidsabonnemang har hämtning april-september. Hämtning vintertid kan beställas som extratjänst och tömning sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.