Abonnemang och taxor

Avfallshanteringen utförs och utvecklas i linje med den renhållningsordning som har antagits av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum kommun.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen består av två delar, en gemensam avfallsplan som har antagits tillsammans med Rambo, samt lokala avfallsföreskrifter som är specifika för varje kommun och har beslutas av kommunfullmäktige. Här hittar du aktuell avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för din kommun.

Renhållningtaxa

Renhållningstaxa och hämtningsintervall för hushållsavfallet är också specifika för varje kommun och beslutas av kommunfullmäktige. Taxorna är satta så att ekonomin går jämt ut över tid. Rambo får alltså varken göra vinst eller förlust på hushållens avfall. Här hittar du aktuell taxa för din kommun. Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

I renhållningstaxan ingår mycket mer än bara sophämtning

  • Återvinningscentraler – Mottagning och behandling av hushållens grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt.
  • Återvinningsstationer – Återvinning av förpackningar och tidningar.
  • Hämtning av hushållsavfall vid fastigheten.
  • Hantering och förbränning av hushållsavfall.
  • Hämtning av matavfall vid fastigheten.
  • Hantering och rötning av matavfall.

Ändring av abonnemang

Som hel- eller delårsboende i våra kommuner kan du välja mellan flera olika avfallsabonnemang.
Om du har frågor eller vill ändra abonnemang är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice, via kundservice@rambo.se eller telefon: 0523- 66 77 00