Slamtömning och latrin

För dig som har enskilt avlopp utför Rambo slamtömning i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun. De vanligaste uppdrag vi har är slamsugning av slutna tankar och trekammarbrunnar, spolning av avlopp och gatuledningar samt rotskärning och sugning/spolning av olja och fettavskiljare (även hetvatten).

I denna pdf finns information inför tömning till dig med enskilt avlopp.
Råd och regler för tömning av enskilt avlopp 2022-2023

Slamavskiljare

Slamsugning av slamavskiljare utförs enligt körschema och behöver alltså inte beställas. Extra tömning kan beställas vid behov genom att kontakta vår kundservice och utförs då inom fem arbetsdagar. Vid behov kan tömning ske inom 24 timmar mot en högre avgift.

Slutna tankar

Slutna tankar töms efter beställning av fastighetsägaren. Kontakta kundservice och meddela om ni önskar samtidig tömning av slamavskiljare/avlopp för bad, dusch och tvätt. OBS! Akut tömning, mot högre avgift, utförs inom 24 timmar.

I Tanums kommun transporteras slam från slutna tankar till hygieniseringsanläggning och därför kan samtidig tömning av tank för bad, dusch och tvätt inte utföras.

Tillgänglighet

Slamavskiljare, slutna tankar, avlopp för bad, dusch och tvätt och fettavskiljare ska vara tydligt utmärkta och lättillgängliga. Använd gärna den flagga du fått /kan beställa från oss.

Spara