Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Allt avfall som kan vara skadligt för människans hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan vara kemiska produkter som exempelvis olja, färg, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Även el-avfall som exempelvis lysrör och batterier räknas som farligt avfall.

Varför är det viktigt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt?

Om farligt avfall läggs i restavfallet finns det risk att kemikalier och tungmetallre sprids vid förbränningen, det är därför väldigt vikgigt att de lämnas för särskilt omhändertagande på återvinningscentralen. Om farligt avfall, som exempelvis lösningsmedel, hamnar i avloppet kan detta skada miljön. Dessutom är det svårt för reningsverken att rena bort starka kemikalier. Att elda upp farligt avfall är en direkt fara för dig själv och miljön.

Var kan jag lämna farligt avfall?

Du är välkommen att lämna in farligt avfall på våra återvinningscentraler. Tänk på att förpackningarna ska vara hela och rena samt tydligt uppmärkta med vad de innehåller.

 

KOM IHÅG

Att aldrig slänga farligt avfall i avloppet då det skadar miljön.

Det är aldrig tillåtet att elda upp sitt farliga avfall.

 

Här kan du läsa mer om farligt avfall: Sorteringsguide farligt avfall