Information till leverantörer

Organisationsnummer och momsregistreringsnummer/VAT-nummer

Namn: Rambo AB
Organisationsnummer: 556211–9007
Momsregistreringsnummer/VAT-nummer: SE556211900701

Leverantörsfaktura

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

Rambo omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Mer information finns hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Fakturans innehåll
Alla fakturor som skickas till Rambo ska innehålla leverantörens moms- och organisationsnummer, beställarens referens samt i övrigt följa Skatteverkets krav.

E-fakturauppgifter
E-fakturaadress (Peppol): 0007:5562119007
E-fakturaadress (ISO6523): 00075562119007
E-faktura-operatör: Basware

När ni gjort kopplingen i ert system behöver vi göra motsvarande hos oss. Kontakta oss på ekonomi@rambo.se innan ni fakturerar oss.