Företag

Vi är ett lokalt miljöföretag med 7 återvinningscentraler och 4 anläggningar för behandling och omlastning av avfall vilket ger oss korta transportavstånd. Vi har lång erfarenhet av att lösa avfalls- och återvinningshanteringen för privatpersoner, företag och verksamheter.

Arbetssätt

Tillsammans med er som kund arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt koncept och anpassa oss efter er verksamhet för bästa ekonomiska och miljömässiga lösning av er avfallshantering.

Miljö och kvalitetsarbete

Hela Rambos verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 45 001.