Om Rambo

Rambo AB är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag.

 

Vi arbetar med både företag och hushåll och vår affärsidé är:

Rambo verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning. Detta genom att tillhandahålla avfalls- och återvinningslösningar samt miljötjänster till invånare och företag/verksamheter i mellersta och norra Bohuslän. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitet och leveranssäkerhet – allt utan att äventyra vår miljö och arbetsmiljö.

 

Tillsammans för framtiden!