Om Rambo

Rambo AB är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag.

 

Vi arbetar med både företag och hushåll och vår affärsidé är:

Rambo AB ska erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla avfall och bidra till samhällsutveckling inom våra ägarkommuner.

 

Tillsammans för framtiden!