Hurra för 40 år i miljöns tjänst!

Vi har kommit långt på vår resa mot ett skräpfritt Bohuslän, men än är vi inte framme. Sedan Rambo grundades år 1981 har vi gått från noll till nittionio procent återvunnet avfall. Det hade vi aldrig klarat utan dig. Här kan du läsa mer om viktiga händelser genom åren, och ta del av vår VD Mats Andresens tankar om framtiden.

 

 

1980

1981

Rambo AB bildas av Lysekils och Sotenäs kommuner. Namnet är en förkortning av Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän Aktiebolag.

1985

Ny miljölagstiftning leder till att Sverige tar ställningen som landet med världens hårdaste reningskrav. På Rambo utreder man möjligheten till insamling av miljöfarligt avfall, glas och batterier.

1987

Gripklo installeras på Siviks sopstation, vilket leder till ökad återvinning och minskad deponi.

1989

Övertagande av Siviks Sopstation. Rambo tar över drift och underhåll vid Siviks sopstation i Lysekils kommun.

1990

1990

Övertagande av Hogenäs Sopstation. Rambo tar över drift och underhåll vid Hogenäs Sopstation i Sotenäs kommun.

1992

Huvudkontoret flyttar till Lysekil. Rambos kontor flyttar till Södra Hamngatan 6 i Lysekil och Igloosystemet testas för första gången.

1993

Rambo deltar i ELMIA-mässan AVFALL-93 och visar sig ligga långt i framkant med avseende på sortering och återvinning (85% av allt avfall återvinns).

1994

Återvinningscentralen Bohus-Malmön invigs på Sotenäs. Regeringen inför producentansvar för returpapper, förpackningar och däck.

1995

Återvinningscentralen på Skaftö invigs i Lysekils kommun.

1998

ISO 14001-certifiering. Rambo blir det första svenska renhållningsbolagsom når ISO 14001-standard.

Pilotprojekt med tågtransport av hushållsavfall till RENOVAs avfallsvärmeverk i Göteborg.

2000

2001

Tanums kommun träder in i Rambo. Producentansvar för insamling och återvinning av elektronik införs.

2002

Rambo anlägger en återvinningscentral i Hamburgsund. Deponering av organiskt och brännbart avfall förbjuds.

2004

Munkedals kommun ny delägare, vilket leder till att Rambo tar över och rustar upp avfallsanläggningen på Hästesked samt alla kommunens miljöstationer och återvinningsstationer.

2006

Återvinningscentralerna på Hogenäs och Sivik invigs och avfallsanläggningen på Hästesked får förbättrade sorterings- och omlastningsresurser.

2007

Rambo nomineras i European EMAS Awards, som Sveriges tävlingsbidrag i kategorin "små företag"

Ny återvinningscentral invigs i Sivik och i Hogenäs invigs en hall för farligt avfall.

2010

2010

Rambo uppnår en återvinningsgrad av 99%, och har från 2009 ökat mängden behandlat avfall med 12%.

2011

Sluttäckningen av de tre deponierna på Hästesked, Tyft och Hogenäs inleds, ett arbete som är klart först 2018. Enbart till sluttäckningen av Hogenäs gick det åt mer än 60 000 ton med jordmassor.

2013

Projektet ”Sopskolan” startas. I sopskolan får skolklasser bland annat lära sig mer om kretslopp, återvinning och avfallstrappan.

Rambo hamnar på fjärde plats i en nationell kundundersökning och på andra plats i E-prize.

2014

Rambo inleder ett hemsorteringsprojekt som inkluderar 500 hushåll i Lysekil. Projektet lyckas halvera deltagarnas avfallsförbränning.

2015

Insamling av hushållsavfall effektiviseras genom införandet av fyrfackskärl och matavfallsinsamling.

2017

Ägarskapet i Rambo delas lika mellan Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.

2019

Hemsorteringsprojektet fortsätter. Den här gången är det Munkedals invånare som får prova på fyrfackskärl.

2020

2020

Covid-19 slår till mot världen, men Rambo fortsätter i samma linje som förut.

Tyft återvinningscentral invigs i Tanums kommun.

Rambo tar också över insamlingen av hushållsavfall från Suez som agerat i Sotenäs och Tanums kommuner.

2021

40-årsjubileum! Rambo fortsätter sin resa mot ett hållbart samhälle. Nästa steg är att införa fyrfackskärl i Sotenäs och Tanums kommuner, år 2023 respektive år 2024.

2024