Privat

Sophämtning – en viktig del i miljöarbetet.

Vi tar hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som gynnar både människa och miljö. Sophämtningen utgör en central del i miljöarbetet och om alla samverkar till en ypperlig sortering bidrar vi alla till vår miljö. Alla kan vara miljöhjältar.