Kretsloppskampen

Tillsammans med Västvatten arrangerar vi Kretsloppskampen, där femteklassare tävlar i kunskap om miljö inom vatten och avfall. Första pris är en heldag ombord på skolskeppet T/S Brita. Tävling har som syfte och mål att engagera barnen i tidigt skede i miljöfrågor.

Hur går det till?

Personal från oss på Rambo och Västvatten AB kommer till skolan på inbokad dag. Vi har en teorilektion där vi pratar med eleverna om avfallshantering och vattnets väg från vattentäkten i kommunen till färdig renat avloppsvatten.

Klassen åker sedan med buss som vi ordnat till en av våra avfallsanläggningar och till ett av Västvattens avloppsreningsverk. På respektive plats får eleverna svara på frågor som handlar om det som de fått lära sig på den tidigare teorilektionen. Det gäller att klassen samarbetar och svarar på frågorna för att ha chans att komma på prispallen.

Vi bjuder på fika!

Vilka priser?

1:a pris är en heldag ombord på skolskeppet T/S Britta.
Det är så klart fina priser på 2:a och 3:e plats med!

Anmälan

För anmälan besök Västvattens hemsida där tider för studiebesök och tävling finns samlat.