Grovavfall

Grovavfall från hushållet lämnas på återvinningscentral − om det är sorterat lämnar du det utan avgift.

Grovavfall från hushåll=lösöre från eget hushåll, det vill säga skrymmande avfall som inte får plats eller inte ska läggas i sopsäcken och som härrör från lös egendom i boendet.

Exempel

Gamla möbler, trasiga pulkor och cyklar, utslitna mattor, större trasiga leksaker och skrymmande emballage. Avfall från hushåll som inte ska vara i kärlet.

Gör så här

Grovavfall lämnas på återvinningscentral.