Rådgivning

Ta nästa steg i ditt miljöarbete

Vi på Rambo har en bred kunskap som du kan nyttja. Vill du få hjälp med hur du kan nå ditt företags mål kring avfall, miljö eller avfallskommunikation?

De företag som hanterar, skickar iväg eller transporterar farligt gods/farligt avfall kan enligt lag behöva ha en säkerhetsrådgivare. Anlita oss som säkerhetsrådgivare om intern kompetens saknas.

Vi gör platsbesök för genomgång av förekommande produkter/avfall och hur dessa hanteras, samt rådgivning i frågor som berör farligt gods och farligt avfall. Dessutom fås en årlig rapport som lever upp till myndigheternas krav. Utbildning av personal inom de grundläggande reglerna för farligt gods och farligt avfall kan genomföras om så önskas.

Hör av dig till oss!