Rådgivning

Ta nästa steg i ditt miljöarbete

Vi på Rambo har en bred kunskap som du kan nyttja. Vill du få hjälp med hur du kan nå ditt företags mål kring avfall, miljö eller avfallskommunikation?

Vi gör platsbesök för genomgång av förekommande produkter/avfall och hur dessa hanteras, samt rådgivning i frågor som berör farligt gods och farligt avfall. Dessutom fås en årlig rapport som lever upp till myndigheternas krav.

Hör av dig till oss!