Trädgårdsavfall

Med trädgårdsavfall menas avfall från växtriket och det lämnas på återvinningscentral − om det är sorterat lämnar du det utan avgift.

Exempel

Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp.

Gör så här

Organiskt avfall från trädgården läggs inte i matavfallet utan lämnas tillsammans med trädgårdsavfall på återvinningscentral.