Trädgårdsavfall

Med trädgårdsavfall menas avfall från växtriket och det lämnas på återvinningscentral − om det är sorterat lämnar du det utan avgift. Är du osäker på hur du ska hantera växtavfall från invasiva arter kan du läsa här. Kontakta oss gärna innan ditt besök på återvinningscentralen vagen@rambo.se.

Exempel

Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp.

Gör så här

Organiskt avfall från trädgården läggs inte i matavfallet utan lämnas tillsammans med trädgårdsavfall på återvinningscentral.