Pappersförpackningar

Dina utsorterade pappersförpackningar lämnar du på återvinningscentralen eller en återvinningsstation.

Nästan all insamlad returkartong levereras idag till Fiskeby Board eller Örebro Kartongbruk, efter vidare behandling skickas materialet vidare till pappersbruk. På pappersbruket löses pappersförpackningarna upp tillsammans med vatten i en pulp (en tunna) som roterar tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer. I detta skede separeras fibrerna från utslitna pappersfibrer och övrigt material, till exempel plastskiktet på insidan av mjölkförpackningen, som går till förbränning.

Fibrerna förs ut på en vira – en duk med små hål – där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman med andra fiberlager av olika kvalitet. Kartongen torkas och bestryks till sist med en blandning av krita/lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på kartongen. Den färdiga kartongen rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar.

Exempel

Alla förpackningar av papper, kartong och well (ej större emballage, t. ex kartong för TV) lägger du här. Exempelvis äggkartonger, presentpapper, flingpaket, skokartonger och mjölpåsar.

Gör så här

Materialet läggs löst direkt i facket. Vik ihop och platta till så får du plats med mer.

Förpackningarna skavara så platta som möjligt och försök undvika luft så får du bättre
plats i kärlen. Här visar vi hur du kan vika ett mjölkpaket så det tar minimalt med plats.

Vad händer sen?

Fiskeby Board i Norrköping återvinner insamlade pappersförpackningar till ny kartong och levererar vidare till förpackningstillverkare.