Återbruk

Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används.

Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. När man återbrukar sparar man den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt av den.

Nästan allt går att återbruka – till exempel kläder, tyger, möbler och förpackningar. Man kan antingen ge dem en helt ny funktion, eller bara snygga till dem.

Exempel

Allt som inte är trasigt men du själv inte längre använder.

Gör så här

Gör rent och se så inget är trasigt och att det fungerar. Lämna sedan till återbruk på återvinningscentral.

Vad händer sen?

Olika samarbetsföretag kommer och hämtar föremål lämnade till återbruk för att sälja via sk Loppis eller skänka till behövande.