Avfallstrappan

Följande ordning ska följas:

  1. Förebygga, förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
  2. Återanvända
  3. Återvinna material
  4. Utvinna energi genom förbränning
  5. Deponera, det vill säga lägga på soptipp

 

  1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.
  2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker, lämna dem till second hand butiker eller sälja leksaker du vuxit ifrån på barnloppis. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.
  3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.
  4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Idag lämnar vi allt material som ska energiutvinnas på Lillesjöverket i Uddevalla.
  5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas. Då gräver man ned soporna och lämnar problemet åt framtiden.