Sommartider för avfall och återvinning

Innehåll

 • Så håller du kärlen fräscha under sommaren
 • Invasiva växter – så tar du hand om avfallet
 • Rensa väg – för smidig färd
 • Passersystemet – lägga till fler användare
 • Öppettider ÅVC
 • Återvinningsstationer – för hushållets förpackningar

SÅ HÅLLER DU KÄRLEN FRÄSCHA UNDER SOMMAREN

Sommaren är här och med den kommer varmare temperaturer och en ökad risk för lukt och flugor kring matavfall. Här är några tips för att hålla ditt matavfall fräscht och hygieniskt.

1. Låt matavfallet rinna av och förslut noggrant

Se till att låta matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. När påsen är full, stäng den väl. Om det behövs, trä en extra påse över öppningen för att hålla det torrt och tätt. Flugor lockas av fuktigt avfall, så håll det torrt för att undvika äggläggning.

2. Lufta bort kondensvattnet

Om du får mycket kondens i ditt kärl, kan du lägga en träkloss som distans mellan lock och kärl för att ventilera ut fukten.

3. Använd tidningspapper i botten av kärlet

Lägg tidningspapper i botten av kärlet för att absorbera eventuell vätska. Detta hjälper till att hålla kärlet torrt och minska lukt.

4. Motverka lukt – frys in räkskalen!

För att undvika stark lukt från räkskal, fiskrens och annat luktkänsligt avfall, frys in det och lägg ut det i kärlet i anslutning till tömningsdagen. Om det inte är möjligt kan du använda dubbla plastpåsar och lägga detta i kärlet för restavfall. Försök dock att undvika detta så mycket som möjligt, eftersom det är viktigt att matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

5. Placera kärlet i skugga och rengör regelbundet

Om möjligt, placera ditt kärl i skugga. Vid 25 grader och hög luftfuktighet kan flugägg utvecklas till larver på bara 10 timmar. Tvätta ur och låt kärlet torka efter varje tömning för att bryta flugcykeln.

6. Använd ättika mot flugor

Om du har problem med flugor eller fluglarver, kan du stänka lite ättika eller strö lite trädgårdskalk i kärlet.

 

INVASIVA VÄXTER – SÅ TAR DU HAND OM AVFALLET

I Sverige finns många växt- och djurarter som vandrat in eller importerats in från andra länder, vissa av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra orsakar stora problem. Invasiva växter kan påverka den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för både enskilda och för samhället. Här kan du läsa mer om hur du på ett säkert sätt kan hantera ditt växtavfall.

Rambo komposterar det trädgårdsavfall som lämnas på våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar till jord. För att minska spridningen av invasiva arter är det därför viktigt att du hjälper oss genom att inte lämna växter från invasiva arter tillsammans med vanligt trädgårdsavfall. Istället bör du packa växtdelarna i väl förslutna säckar och transportera dem till någon av våra återvinningscentraler. Säckarna ska sedan gå till förbränning och därför ska man kontakta personalen för hjälp om var det ska slängas. Observera att det vanligtvis är förbjudet att slänga förslutna säckar, men informera personalen om innehållet så går det bra.

Här är en lista över exempel på växter som inte ska lämnas med vanligt trädgårdsavfall:

 • Jätteloka
 • Parkslide
 • Jättebalsamin
 • Gul skunkkalla
 • Blomsterlupin
 • Vresros
 • Kanadensiskt gullris

Om du har mindre mängder förslutet avfall från invasiva växtarter kan du lämna det på ÅVC utan att nyttja dina fria besök (förutsatt att det endast är invasiva växter som du tänker lämna på ÅVC).

Kontakta oss om du planerar att besöka en av våra mindre ÅVC:er

Har du stora mängder avfall från invasiva växtarter är det inte säkert att det är lämpligt att lämna detta på våra mindre ÅVC:er så som Hamburgsund, Malmön och Skaftö, kontakta därför oss innan ditt besök via vagen@rambo.se.

Kontakta oss om du har stora mängder jord med rotdelar/frö – innan ditt besök

Har du jord med rotdelar eller frö från invasiva växtarter har vi svårt att ta emot detta på våra avfallsanläggningar, vi ber dig kontakta vagen@rambo.se innan du påbörjar schaktarbetet. Detta då det inte är säkert att denna typ av jordmassor kan tas omhand av oss. Ibland är den bästa lösningen att bekämpa växterna på plats istället för att schakta stora mängder jord.

Tänk på att hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera spridning, var därför noga med förslutningen.

Invasiva växter kan behöva hanteras på olika sätt

Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar med typ av växt. Exempelvis kan uppgrävning av parkslide medföra risk för ökad spridning. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Läs mer om invasiva växtarter här.

 

Rensa väg – för smidig färd!

Sommaren är här och naturen frodas! Men växtlighet kan hindra våra fordon. För att undvika problem och skador på våra fordon ber vi er hålla vägarna fria från grenar och kvistar.

Hjälp oss genom att röja eller informera markägare om behovet av rensning. Tillsammans skapar vi en renare och mer tillgänglig miljö för alla.

Tack för ert samarbete!

 

 

Passersystemet – lägga till fler användare

Glöm inte att du enkelt kan logga in på rambo.se och lägga till fler personnummer på ditt abonnemang. På så vis kan fler i hushållet nyttja de fria besöken under sommaren. När du lägger till ett personnummer kan den personen använda sitt svenska körkort för att komma in på våra återvinningscentraler, inom ramen för hushållets fria besök.

Öppettider ÅVC

Längst ner på rambo.se kan du alltid se aktuella öppettider på våra återvinningscentraler.

 

Återvinningsstationer – för hushållets förpackningar

På återvinningsstationerna i våra kommuner kan du lämna hushållets förpackningar. Under sommaren ökar trycket på dessa stationer, så det är extra viktigt att tänka på följande:

 • Vik ihop dina förpackningar så gott det går, så att de tar upp mindre plats.
 • Lämna aldrig avfall utanför kärlen. Är kärlet fullt kan du se nästa tömningsdag här. Du kan också göra en felanmälan till oss så att vi kan försöka tömma tidigare.
 • Sortera rätt: Se till att förpackningarna är sorterade korrekt enligt anvisningarna på återvinningsstationen. På en återvinningsstation ska du endast lämna hushållsförpackningar, annat avfall ska till återvinningscentralen (ÅVC).
 • Tänk på miljön: När du besöker våra återvinningsstationer, tänk på att hålla området rent och snyggt. Det bidrar till en bättre miljö för alla.

Här hittar du din närmsta återvinningsstation.