När hämtas mina sopor?

För att få reda på när ditt avfall hämtas enligt schema kan du klicka på den kommun din fastighet ligger i. Följ sedan instruktionerna för att få svar.

Om du bor i Lysekils kommun kan du kostnadsfritt få ett sms dagen innan tömning, som en påminnelse om du ska rulla fram ditt kärl. Kontakta oss med och ge ditt mobilnummer för att starta tjänsten. kundservice@rambo.se

 

Hämtning av hushållsavfall i Lysekil utförs av Rambo men i Sotenäs, Munkedal och Tanums kommuner utförs det av renhållningsentreprenören Suez. All kundkontakt sker ändå med Rambo.

Röda dagar

Då tömningsdag infaller på röd dag tömmer vi närmaste vardag.

Under jul och nyårshelgerna kan sophämtningen vara försenad någon dag, låt kärlet stå tills det är tömt.

Hämtningsdagar

(Klicka på den kommun det gäller.)

Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Lysekils kommun

Vägar och framkomlighet

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen och det är fastighetsägarens ansvar att hålla vägen i ett farbart skick, fri från snö och halka.

Enskild väg ska vara minst 3,5 meter bred med 4,7 meter fri höjd och det ska finnas tillräckligt med utrymme för sopbilen att vända på. Tänk på att vägutrymmet ska vara rent från växtlighet, till exempel sly längs vägkanten och nedhängande grenar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt tillåts inte backning som transportsträcka. Backning kan normalt accepteras endast i ett så kallat vändningsmoment.

Din soptunna – Vår arbetsmiljö

Våra miljöarbetare hanterar en stor mängd avfall dagligen. De lyfter och/eller drar närmare 400 behållare med totalt 5 000 kg i genomsnitt per person och dag. Därför är det extra viktigt med rätt förutsättningar såsom bra framkomlighet utan trappor, inga höjdskillnader och bra snö- och halkbekämpning fram till soptunnan.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn på arbetsmiljön och gör varje år riktad tillsyn på specifika branscher över hela landet. På senare år har tillsynen inriktats på avfallsinsamling. Brister har uppmärksammats över hela landet och även i våra kommuner behöver vi vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Vi ber om Er förståelse för vårt arbete med att minska belastningsskador, sjukdomar och att minimera risker för våra miljöarbetare.