När hämtas mina sopor?

Vill du veta nästa hämtdag? På rambo.se fyller du i den adress du vill veta nästa hämtdag för.

Ställ fram dina kärl senast kl 06:00 på tömningsdagens morgon. Står inte dina kärl framme signalerar du till oss att du inte behöver få tömt denna gång, t ex om du har väldigt lite avfall eller är på semester. Har du glömt att dra fram kärlet, och inte kan vänta till nästa ordinarie tömningstur, kan du beställa extra tömning som då debiteras extra.

Vill du ha meddelande inför tömning av dina sopkärl?

Ladda ned appen Mitt Rambo, där du brukar ladda ned appar. I appen kan du förutom att få meddelande inför tömning, hitta öppettider till återvinningscentraler, läsa nyheter och även få vägbeskrivning till närmaste återvinningsstation läs mer om appen Mitt Rambo,

Högtider och röda dagar

Du hittar aktuell information om sophämtningen inför högtider och röda dagar under nyheter.

Vägar och framkomlighet

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen och det är fastighetsägarens ansvar att hålla vägen i ett farbart skick, fri från snö och halka.

Enskild väg ska vara minst 3,5 meter bred med 4,7 meter fri höjd och det ska finnas tillräckligt med utrymme för sopbilen att vända på. Tänk på att vägutrymmet ska vara rent från växtlighet, till exempel sly längs vägkanten och nedhängande grenar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt tillåts inte backning som transportsträcka. Backning kan normalt accepteras endast i ett så kallat vändningsmoment.

Din soptunna – Vår arbetsmiljö

Våra miljöarbetare hanterar en stor mängd avfall dagligen. De lyfter och/eller drar närmare 400 behållare med totalt 5 000 kg i genomsnitt per person och dag. Därför är det extra viktigt med rätt förutsättningar såsom bra framkomlighet utan trappor, inga höjdskillnader och bra snö- och halkbekämpning fram till soptunnan.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn på arbetsmiljön och gör varje år riktad tillsyn på specifika branscher över hela landet. På senare år har tillsynen inriktats på avfallsinsamling. Brister har uppmärksammats över hela landet och även i våra kommuner behöver vi vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Vi ber om Er förståelse för vårt arbete med att minska belastningsskador, sjukdomar och att minimera risker för våra miljöarbetare.