Upphandlingar

Rambo annonserar samtliga upphandlingar på Tendsign.
Ta del av fullständigt förfrågningsunderlag på www.tendsign.se

Observera att du måste registrera dig med användarnamn och lösenord för att kunna ta del av förfrågningsunderlaget. Vid frågor kontakta kundservice.

 

Aktuella upphandlingar:

  • Upphandling av avfallshämtning i kommunerna Munkedal. Sotenäs och Tanum.
  • Upphandling av avfallskärl med montering, identifiering, utsättning samt hemtagande och materialåtervinning av befintliga avfallskärl.

Uppdatering:

NYTT INSAMLINGSSYSTEM AV SOPOR – AVBRUTEN UPPHANDLING

Endast ett anbud har inkommit på upphandling av insamling av källsorterat hushållsavfall via 4-fackskärl. Också priserna var mycket högre än den taxeskiss som Rambo har räknat fram utifrån erfarenheter och kostnader för insamling i liknande kommuner.

Ägarkommunerna Munkedal, Sotenäs och Tanum har träffats för information och ställningstagande om fortsatt inriktning för sophämtning och fastighetsnära insamling av hushållsavfall. Kommunernas representanter uttryckte stor besvikelse för att det endast inkom ett anbud med bristande konkurrens som följd, samt att priserna överstiger den nivå som de kan acceptera.

De beslutade att ge Rambo i uppdrag att:

  • Avbryta aktuell upphandling.
  • Starta upp arbetet med en ny upphandling – med 2 alternativ:

Alternativ 1 – Insamling av källsorterat hushållsavfall i 4-fackskärl

Alternativ 2 – Insamling i två kärl (mat- och restavfall) innebärande att förpackningar och tidningar fortsatt lämnas till Återvinningsstation.

  • Bjuda in stora nationella entreprenörer och lokala mindre företag inom branschen till förberedande information inför kommande upphandling.

 

Nya anbud lämnas in i mitten av februari och utvärderas sedan.  Kommunerna tar sedan nytt ställningstagande om hur den framtida insamlingen av hushållsavfall ska se ut i Munkedal, Sotenäs och Tanum.