Upphandlingar

Rambo annonserar samtliga upphandlingar på Tendsign.
Ta del av fullständigt förfrågningsunderlag på www.tendsign.se

Observera att du måste registrera dig med användarnamn och lösenord för att kunna ta del av förfrågningsunderlaget. Vid frågor kontakta kundservice.

 

Aktuella upphandlingar:

  • Upphandling av avfallshämtning i kommunerna Munkedal. Sotenäs och Tanum.
  • Upphandling av avfallskärl med montering, identifiering, utsättning samt hemtagande och materialåtervinning av befintliga avfallskärl.