Smart med mat

Många i Sverige sorterar ut sitt matavfall. När du slänger mindre mat och sorterar ut det som inte går att äta, typ mögligt bröd, kan du bli en miljöhjälte. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Här får du koll på hur du ska göra!

Del 1: Vi börjar med sortering, vad är matavfall? I Del 2 pratar vi om biogasfabriken som också gör gödsel till åkrarna. I sista delen, Del 3, funderar vi över hur det var förr och hur vi minskar matsvinnet.

Nu kör vi!