Matavfall till rötning

Aja baja – ingen plast på gurksnutten

Frukt- och potatisskal, kaffesump, kaffefilter, matrester, ägg- och räkskal, hushållspapper, fiskrens och benbitar – allt detta är exempel på matavfall. Matavfallet rötas och blir biogas och biomull som läggs på åkrarna. På så sätt kan man minska användningen av konstgödsel och spara både pengar och miljö. På åkrarna kan det gå kossor som betar, därför är det extra viktigt att det inte hamnar plast eller blöjor bland matavfallet. Så glöm inte att ta bort plasten på gurksnutten före du slänger den i soporna!

En påse matavfall driver en biogasbil

Förr sorterade man ut matavfallet hemma till en kompost som stod i trädgården. Sedan några år har forskning visat att det är bättre för miljön att samla in matavfallet och röta det istället för att hemkompostera. Men det är inte dåligt att hemkompostera, då får man fin näringsrik jord till sina blommor. Källa: Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB) – utredning om kompost eller rötning.

Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer. Efter utvinning av biogas blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Det är växtnäring som på så sätt kan återföras till kretsloppet i form av gödsel. I processen omvandlas dessutom en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Det är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är just utlakningen av kväve från marken.

Samla matavfallet i en papperspåse från oss

I våra kommuner har man bestämt att matavfallet som skickas till rötning ska samlas in i papperspåsar. Papperspåsarna delar vi ut och gjorda för att samla in matavfall i. De hjälper till i rötningsprocessen och skapar inte extra avfall på vägen.

Hur gör man då?

Låt blött matavfall rinna av i vasken och lägg sedan matavfallet i papperspåsen. Använd plastkorgen för matavfallspåsen, den håller det luftigt och torrt runt påsen. Hållaren kan ställas eller hängas upp i skåpet under diskbänken. Fyll inte över den streckade linjen, hellre för lite matavfall i påsen än för mycket. Stäng påsen noggrant och lägg den i kärlet för matavfall. Sedan kommer vi och hämtar dina papperspåsar med matavfall och kör till en rötningsanläggning.

Vill du se en film om rötning eller läsa mer? Klicka vidare!

www.sopor.nu/matavfall
www.biogasportalen.se
Film om rötning av matavfall från Renova.