Matavfall till rötning

Aja baja – ingen plast på gurksnutten

Frukt- och potatisskal, kaffesump, kaffefilter, matrester, ägg- och räkskal, hushållspapper, fiskrens och benbitar – allt detta är exempel på matavfall. Matavfallet rötas och blir biogas och biomull som läggs på åkrarna. På så sätt kan man minska användningen av konstgödsel och spara både pengar och miljö. På åkrarna kan det gå kossor som betar, därför är det extra viktigt att det inte hamnar plast eller blöjor bland matavfallet. Så glöm inte att ta bort plasten på gurksnutten före du slänger den i soporna!

En påse matavfall driver en biogasbil

Förr sorterade man ut matavfallet hemma till en kompost som stod i trädgården. Sedan några år har forskning visat att det är bättre för miljön att samla in matavfallet och röta det istället för att hemkompostera. Men det är inte dåligt att hemkompostera, då får man fin näringsrik jord till sina blommor. Källa: Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB) – utredning om kompost eller rötning.

Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall räcker till att köra en biogasbil cirka 2,5 kilometer. Efter utvinning av biogas blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Det är växtnäring som på så sätt kan återföras till kretsloppet i form av gödsel. I processen omvandlas dessutom en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Det är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är just utlakningen av kväve från marken.

Samla matavfallet i en papperspåse från oss

I våra kommuner har man bestämt att matavfallet som skickas till rötning ska samlas in i papperspåsar.

Rötning av matavfall ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta matavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det viktigt att du endast* använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.

*En del livsmedelsbutiker har börjat erbjuda papperspåsar till frukt och grönt. Om du ser text på påsen att den är godkänd för matavfall är det helt okej att återanvända även den för ditt matavfall. Återanvänder du godkänd matavfallspåse för frukt och grönt till matavfallsinsamling så sparar du framtida resurser ytterligare.

Papperspåsen är väl beprövad och används i de flesta kommuner i Sverige som har matavfallsinsamling. Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.

Behöver du nya påsar, fäst en tom papperspåse under locket på kärlet för matavfall. Personalen lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. Du kan också kontakta Rambo kundservice.

Hur gör man då?

Låt blött matavfall rinna av i vasken och lägg sedan matavfallet i papperspåsen. Använd plastkorgen för matavfallspåsen, den håller det luftigt och torrt runt påsen. Hållaren kan ställas eller hängas upp i skåpet under diskbänken. Fyll inte över den streckade linjen, hellre för lite matavfall i påsen än för mycket. Stäng påsen noggrant och lägg den i kärlet för matavfall. Sedan kommer vi och hämtar dina papperspåsar med matavfall och kör till en rötningsanläggning.

Vill du se en film om rötning eller läsa mer? Klicka vidare!

www.sopor.nu/matavfall
www.biogasportalen.se
Film om rötning av matavfall från Renova.