Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på återvinningscentral. Ljuskällor och batterier kan lämnas i Samlaren som finns på olika ställen i kommunen, se länk.

Om farligt avfall läggs i restavfallet finns det risk att kemikalier och tungmetaller sprids vid förbränningen, det är därför väldigt viktigt att de lämnas för särskilt omhändertagande på återvinningscentralen.

Exempel

El-avfall (produkter med sladd eller batteri), rester av färg, lösningsmedel, lacknafta, växtskyddsmedel, nagellack,sprayburkar med innehåll kvar och kemikalier. Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska man samla i täta förpackningar till exempel förslutet i plastsäckar.

Gör så här

Om farligt avfall läggs i restavfallet finns det risk att kemikalier och tungmetaller sprids vid förbränningen, det är därför väldigt viktigt att de lämnas för särskilt omhändertagande på återvinningscentralen.

När det farliga avfallet lämnas in på Återvinningscentralen identifieras innehållet för hand. I synnerhet avfall som inte ligger i sin originalförpackning bör därför märkas innan det lämnas till insamling. Vissa avfall kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form. Därför är det viktigt att de hålls väl åtskilda.