Avgifter

Rambo äger och driver Återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.

Återvinningscentralerna är bemannade av trevlig och kunnig personal som kan svara på frågor om hur du ska sortera. Välkommen!

När du som företag besöker oss på våra anläggningar för att lämna sorterat material betalar du besöksavgift eller hanteringsavgift. Prata med personalen på plats kring respektive taxa.

Som företag kan du betala på plats med Swish eller kontokort.
För fakturakunder finns två alternativ.

  • Företagskort, på Hogenäs, Hästesked, Sivik och Tyft kan du använda vårt avgiftsfria företagskort (kan inte användas på våra mindre återvinningscentraler Hamburgsund, Malmön och Skaftö).
    Blankett för ansökan om företagskort. Kontakta kundservice för mer information.
  • Om du saknar företagskort skriver personal på plats ett manuellt faktureringsunderlag eller registrerar ditt besök direkt i systemet. Då tillkommer en administrationsavgift på 105 kr exklusive moms per besök på ÅVC. Det krävs legitimation.

Avgifter för företag 2022

Besöksavgifter

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
01 Personbil 210 kr/st
02 Personbil + släp 315 kr/st
03 Skåpbil/pickup 315 kr/st
04 Skåpbil/pickup + släp, max 4m³ 370 kr/st
05 Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) 919 kr/gg

Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
103 Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) 397 kr/m³
203 Brännbart avfall 345 kr/m³
213 Träavfall 81 kr/m³
312 Frigolit lös 135 kr/m³
731 Fönster/planglas 46 kr/st

Farligt avfall

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
221 Tryckimpregnerat trä 712 kr/m³
222 Slipers 121 kr/st
340 Däck utan fälg (personbil/mc) 21 kr/st
342 Däck med fälg (personbil/mc) 38 kr/st
406 Isolering 168 kr/m³
420 Gips 453 kr/m³
810 Sekretessavfall 9,45 kr/kg
9003 Asbest / Eternit 1 236 kr/m³
9501 Spillolja på fat 496 kr/st
9502 Spillolja i småförpackning 5,89 kr/kg
9012 Absorbenter 8,41 kr/kg
9013 Oljefilter 10,09 kr/kg
9014 Bränslefilter 12,61 kr/kg
9302k Färg i småförpackning 12,61 kr/kg
9307k Brandfarlig vätska 21,5 kr/kg
9309k Vattenbaserade lösn.medel i småförpackning 17,66 kr/kg
9603 Bekämpningsmedel 37,84 kr/kg
9801 Syror / Baser 28,59 kr/kg
9207 Aerosoler 18,5 kr/kg
9430 Kemikalier i småförpackning 168,16 kr/kg
9200 Brandsläckare 67 kr/st
9203 Gasolflaska 67 kr/st

Elprodukter

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
821 Elektronikskrot, ej producentansvar 9,98 kr/kg