Avgifter

Rambo äger och driver Återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.

Återvinningscentralerna är bemannade av trevlig och kunnig personal som kan svara på frågor om hur du ska sortera. Välkommen!

När du som företag besöker oss på våra anläggningar för att lämna sorterat material betalar du besöksavgift eller hanteringsavgift. Prata med personalen på plats kring respektive taxa.

Som företag kan du betala på plats med Swish eller kontokort.
För fakturakunder finns två alternativ:

  • Företagskort: Företagskortet kan användas på alla våra återvinningscentraler. Själva kortet är avgiftsfritt. Blankett för ansökan om företagskort. Kontakta kundservice för mer information.
  • Manuell fakturering: Om du saknar företagskort skriver personal på plats ett manuellt faktureringsunderlag eller registrerar ditt besök direkt i systemet. Då tillkommer en administrationsavgift per ÅVC-besök. Det krävs legitimation.

Avgifter för företag 2024

Besöksavgifter

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
01 Personbil 225 kr/st
02 Personbil + släp 337 kr/st
03 Skåpbil/pickup 337 kr/st
04 Skåpbil/pickup + släp, max 4m³ 396 kr/st
05 Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) 985 kr/gg
540 Vägning 321 kr/st

Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
103 Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) 425 kr/m³
203 Brännbart avfall 369 kr/m³
213 Träavfall 9 kr/m³
312 Frigolit lös 145 kr/m³
731 Fönster/planglas 49 kr/st

Farligt avfall

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
221 Tryckimpregnerat trä 712 kr/m³
222 Slipers 130 kr/st
340 Däck utan fälg (personbil/mc) 23 kr/st
342 Däck med fälg (personbil/mc) 41 kr/st
343 Lastbildäck 131 kr/st
406 Isolering 180 kr/m³
420 Gips 486 kr/m³
810 Sekretessavfall 10,12 kr/kg
9003k Asbest / Eternit 9,36 kr/kg
9502 Spillolja i småförpackning 9,47 kr/kg
9012 Absorbenter 13,81 kr/kg
9013 Oljefilter 11,23 kr/kg
9014 Bränslefilter 14,03 kr/kg
9302k Färg i småförpackning 14,03 kr/kg
9307k Brandfarlig vätska 23,93 kr/kg
9309k Vattenbaserade lösn.medel i småförpackning 19,65 kr/kg
9603 Bekämpningsmedel 46,75 kr/kg
9801 Syror / Baser 31,82 kr/kg
9207 Aerosoler 20,60 kr/kg
9430 Kemikalier i småförpackning 187,16 kr/kg
9200 Brandsläckare 39,22 kr/kg
9203 Gasolflaska 39,22 kr/kg

Elprodukter

Art.nr. Benämning Á-pris, exkl. moms
821 Elektronikskrot, ej producentansvar 10,40 kr/kg