Vår verksamhet

Läs ut Rambo AB och du får Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag. Det säger en del om vår verksamhet, medan vår vision säger allt: Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtidens generationer.

Varje år tar vi hand om ungefär 70 000 ton avfall på våra fyra anläggningar. Det är alla sorters avfall som uppstår i kommunens verksamheter, i det lokala företaget och sist men inte minst – i hushållen. Vi ägs av Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner och det är där vi verkar, inom kommunernas gränser. Våra ägarkommuner valde att lösa sin avfallshantering genom att bilda ett gemensamt bolag – Rambo. Vi bildades således 1981 av Sotenäs och Lysekils kommuner, 20 år senare tillkom Tanum och Munkedal som ägare.  Vi styrs av de nationella miljömålen som regering och riksdag satt upp och av EU:s miljömål.

På Rambo arbetar ca 100 personer inom insamling, anläggning, kundservice och huvudkontor. Hos oss finns den gedigna kunskapen och erfarenheten för att kunna möta kraven från ägare, kunder, företag och olika typer av verksamheter.

Vi vill att det ska vara lätt för dig att göra rätt, oavsett om du är på jobbet, hemma eller i ditt fritidshus.
Vi tror att alla kan vara miljöhjältar – från förskolebarn till kommun!