Nytt insamlingssystem I Munkedal

28 juni, 2018
För dig som boende i Munkedals kommun är det dags att välja nytt sopabonnemang.

Nytt insamlingssystem i Munkedals kommun

Efter beslut på kommunfullmäktige i Munkedal den 27 juni har Rambo fått i uppdrag att genomföra det insamlingssystem man tidigare föreslagit. Det nya systemet gör det möjligt för boende att sortera ut matavfall till rötning. De flesta hushåll kommer också att kunna välja Hemsortering i fyrfackskärl, det i särklass bästa abonnemanget för boende och för miljön.

 

Utsortering av matavfall till rötning

Insamlingssystemet innebär att boende kommer kunna lämna sitt matavfall till rötning. Matavfallet rötas och uppgraderas till biogas och biogödsel vilket ersätter fossila bränslen och konstgödsel vilket innebär en stor miljövinst. Läs mer här

Hemsortering i fyrfackskärl

Vidare kommer abonnemangsformen Hemsortering i fyrfackskärl att införas. Det abonnemang som nationella kartläggningar visar är det bästa för miljön och ger nöjdast boende. Det innebär att boende har två kärl där alla förpackningar, tidningar, batterier, ljuskällor, matavfall och restavfall (soppåsen) sorteras i olika fack. Det sorterade avfallet hämtas sedan av en speciell sopbil (fyrfacksbil) med separata fack inuti för vidare transport till återvinning.

Läs mer här.

Insamling i egen regi

Munkedals kommun ger samtidigt Rambo uppdraget att utföra insamlingen i egen regi efter att man vid upphandling funnit detta mest kostnadseffektivt. Rambo utför redan idag insamling i Lysekils kommun och det utökade uppdraget kommer innebära investeringar i fordon samt rekrytering av personal.

Avfall Sverige säger – Hemsortering är bäst

Branschorganet Avfall Sverige har gjort en kartläggning (maj 2017) av insamlingssystem för hushållsavfall bland Sveriges kommuner. Resultatet visar att det system du har avgör hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar ut från soppåsen. Sammanställningen visar att Hemsortering i fyrfackskärl är bäst, näst bäst är insamling i två separata kärl (brunt kärl för matavfall och grått kärl för restavfall) och sämst är insamling till optisk sortering. Kartläggningen stödjer helt det beslut som Kommunfullmäktige har tagit om framtida insamlingssystem i Munkedal.

73 % av soporna, som idag förbränns, går att återvinna.

Ett villahushåll producerar idag i genomsnitt 7.2 kg sopor per vecka. Av dessa är 3.8 kg matavfall, 1.5 kg förpackningar/tidningar och 1.7 kg är brännbart avfall. Hela 73 % av det som eldas upp kan återvinnas med stora vinster för både miljö och ekonomi. Undersökningen som gjorts nationellt stämmer fullt överens med de lokala plockanalyser Rambo själva har gjort på hushållens avfall i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Det känns bra att även den nationella sammanställningen visar samma sak som vi funnit i våra plockanalyser och granskningar av system. Säger Anne Svensson, Utvecklingssamordnare.

Fakta:

Insamling i fyrfackskärl med papperspåse för matavfallet är bäst därför att:

  • Man slänger mindre mat.
  • Man slänger färre sopor.
  • Man sorterar ut 40% mer förpackningar och tidningar till återvinning.
  • Man sorterar matavfall rätt och lika bra som vid brunt separat kärl.
  • Matavfallet sorteras bäst vid användning av papperspåse.