Batterier

Småbatterier kan du lämna på våra återvinningscentraler eller i batteriinsamlingens röda batteriholkar.

 

Batterier innehåller ämnen som är skadliga för miljön och ska därför sorteras ut från övrigt avfall och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. För att hitta närmaste batteriholk kan du välja kommun via batteriinsamlingens länkar via deras hemsida, Batteriinsamlingen.

När du lämnat in dina batterier sorterar vi dem för hand och skickar dem vidare för destruktion. Beroende på vilken sorts batteri det är behandlas de sedan på olika sätt. De kan smältas ned, krossas, behandlas kemiskt eller förbrännas. Nickel, kadmium, bly, järn, kobolt och koppar kan återvinnas och bli nya batterier eller andra produkter beroende på metall. Kvicksilver skickas däremot till säkert slutförvar.

Exempel

Småbatterier, platta batterier och batterier till mobiltelefon.

Gör så här

Lösa småbatterier, produkter med inbyggda batterier ingår i producentansvaret för elektronikavfall. Bilbatterier lämnas på kommunens återvinningscentral eller till dem som säljer bilbatterier.

Vad händer sen?

Batterierna sorteras efter kemiskt innehåll. Materialen separeras och allt som kan återvinnas, återvinns. Kvicksilvret upparbetas dock för slutförvaring.