Lysrör och ljuskällor

Exempel

Ljuskällor så som Glödlampor, lågenergilampor och halogenlampor.

Gör så här

Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för elektronikavfall. Ljuskällor kan du lämna i Samlaren. Se länk för att få reda på var den finns.

Vad händer sen?

Ljuskällor transporteras till Sweden Recycling. Lamporna krossas och tvättas så att kvicksilvret från lågenergilampor och lysrör sorteras ut. Glaset sänds vidare och återvinns vid nytillverkning av t ex glasflaskor. Metallerna materialåtervinns också.