Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar. Lämnas till närmaste återvinningsstation.

Alla förpackningar ska vara tömda. Förpackningar med olika material bör separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Du bestämmer själv vilket material förpackningen mest består av.