Restavfall – soppåsen

Soppåsen eller restavfallet är det som blir kvar när förpackningar och mat är utsorterat. Det är det som vi skickar till förbränning med energiutvinning. Idag är tyvärr nästan 60% av det vi skickar till förbränning återvinningsbart.

Hushållssopor, restavfall och soppåse – det är många namn på samma sak: det avfall som inte går att återvinna och som istället förbränns för att ta till vara energin.

När du källsorterar kommer ditt avfall till användning på nytt. Plast och metall blir nytt material i tillverkningsindustrin. Kläder och skor återanvänds och matavfall blir fordonsbränsle och/eller ny näringsrik jord.

Exempel

Dammsugarpåsar, blöjor, tops, kuvert, tandborste, diskborste, disktrasa, cd-skivor, krukväxter och utslitna klädesplagg.

Gör så här

Lägg restavfallet i en plastpåse i kärlet för restavfall.

Vad händer sen?

Soppåsen förbränns i Uddevalla på Lillesjöverket och blir till fjärrvärme och el till bostäder.