Så här sorterar du dina sopor!

Sorteringsguide. När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det så kan materialet återvinnas och bli nya produkter. Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet kör vi till förbränning där det eldas och blir till energi och fjärrvärme.

Nedan kan du läsa mer om olika sopor som uppstår i ett hushåll, hur de ska sorteras och vad som händer med dem efteråt.