Så här sorterar du dina sopor!

Sorteringsguide. När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det så kan materialet återvinnas och bli nya produkter. Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet kör vi till förbränning där det eldas och blir till energi och fjärrvärme.

Nedan kan du läsa mer om olika sopor som uppstår i ett hushåll, hur de ska sorteras och vad som händer med dem efteråt.

Restavfall och matavfall lägger du i ditt kärl.

I hushållssoporna lägger du restavfallet, det avfall som inte går att återvinna. Avfallet förbränns och bildar el och värme.


 

Förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Du som har hemsortering lägger det i ditt kärl.

Alla förpackningar ska vara tömda, förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Ljuskällor, Batterier, Farligt avfall, Grovavfall, Trädgårdsavfall och Återbruk lämnar du till närmaste återvinningscentral.

Tänk på att inte lägga nagellack, små batterier och mindre el-avfall, t ex sånt som har surrat och spelat i soppåsen. Det är farligt avfall och skall lämnas på återvinningscentral.