Farligt avfall

Vi kan tillhandahålla transport och olika typer av kärl för sortering, lagring och transport av farligt avfall. Vi utvärderar ert behov och ger förslag på lösning oavsett om din verksamhet är inom kontor, verkstad, vårdinrättning eller industri. Ofta kan man behöva utbilda personal eller ha en part att rådfråga i hantering kring farligt avfall. Kontakta oss för konsultation!