Farligt avfall – miljöbovar

Om du tröttnat på ditt nagellack innan flaskan är tom, släng den då inte i soppåsen! Många vet inte om att nagellack och andra kemikalier i vår närhet faktiskt är farligt avfall och ska lämnas in på återvinningscentralen. Annars kan ämnen från det farliga avfallet hamna i naturen när soppåsen eldas upp.

Med farligt avfall menas avfall som kräver ett särskilt omhändertagande och ska lämnas på återvinningscentral. Ljuskällor och batterier är också farligt avfall men kan lämnas i Samlaren, en uppsamlare du hittar i vissa mataffärer.

Om farligt avfall läggs i soppåsen finns det risk att kemikalier och tungmetaller sprids vid avfallsförbränningen. Det är mycket viktigt att glödlampor, batterier, sprayflaskor, målarburkar och annat farligt avfall man kan finna i ett hem lämnas till oss så att vi kan ta hand o det på rätt sätt.

När det farliga avfallet lämnas in på återvinningscentralen identifieras innehållet för hand. Märk alltid upp material som inte ligger i sin originalförpackning innan det lämnas till insamling. Vissa avfall kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form. Därför är det viktigt att de hålls väl åtskilda.