Hemsortering i fyrfackskärl är bäst – Nationell kartläggning stödjer Rambos förslag

11 maj, 2017
Branschorganet Avfall Sverige har släppt en rykande färsk kartläggning av insamlingssystem för hushållsavfall bland Sveriges kommuner. Resultatet visar att det system du har avgör hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar ut från soppåsen. Sammanställningen visar att Hemsortering i fyrfackskärl är bäst, näst bäst är insamling i två separata kärl (brunt kärl för matavfall och grönt kärl för restavfall) och sämst är insamling till optisk sortering. Kartläggningen stödjer helt det förslag som Rambo lagt fram som framtida insamlingssystem i sina fyra ägarkommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

73 % av soporna, som idag förbränns, går att återvinna.

Ett villahushåll producerar idag i genomsnitt 7.2 kg sopor per vecka. Av dessa är 3.8 kg matavfall, 1.5 kg förpackningar/tidningar och 1.7 kg är brännbart avfall. Hela 73 % av det som eldas upp kan återvinnas med stora vinster för både miljö och ekonomi. Undersökningen som gjorts nationellt stämmer fullt överens med de lokala plockanalyser Rambo själva har gjort på hushållens avfall i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Det känns bra att även den nationella sammanställningen visar samma sak som vi funnit i våra plockanalyser och granskningar av system. Säger Anne Svensson, Utvecklingssamordnare.

Lysekil har valt rätt system

Lysekil har redan beslutat och påbörjat införandet enligt det system Rambo föreslår. Under hösten har Rambo tagit emot studiebesök från t. ex Göteborg, Södertälje och Karlstad som alla varit nyfikna på de erfarenheter Rambo har. Lysekil har blivit ett exempel på modern sophantering där flera insamlingssystem samsas. Rambo har också föreslagit Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun att införa samma system som Lysekil men avvaktar beslut i respektive kommunfullmäktige under våren 2017.

88 % nöjda eller mycket nöjda kunder

Vid kundundersökning i Lysekils kommun visade det sig att 88 % av kunderna som har Hemsortering i fyrfackskärl är nöjda eller mycket nöjda. 93 % ville hellre ha Hemsortering i fyrfackskärl än separata gröna och bruna kärl.

Tyvärr gör framkomligheten i vårt område att inte alla kan få Hemsortering i fyrfackskärl. Det finns inte tillräckligt små fyrfacksbilar att använda. Men vi arbetar med framflyttade kärl för att kunna ge de kunder som vill ha abonnemanget möjligheten ändå. Vid inventering ser det ut som ca 60 % av alla hushåll kan få fyrfackskärl i våra fyra ägarkommuner. I de etappområden i Lysekil där vi infört det nya systemet har ca 69 % av de som kunnat erbjudas abonnemanget valt fyrfackskärl.

Fakta:

Insamling i fyrfackskärl med papperspåse för matavfallet är bäst därför att:

  • Man slänger mindre mat.
  • Man slänger färre sopor.
  • Man sorterar ut 40 % mer förpackningar och tidningar till återvinning.
  • Man sorterar matavfall rätt och lika bra som vid brunt separat kärl.
  • Matavfallet sorteras bäst vid användning av papperspåse.