Certifierade och årligen granskade

Som första traditionella avfalls-/renhållningsbolag fick vi vår verksamhet i Lysekil och Sotenäs miljöcertifierad enligt ISO 14001 redan i april 1998.

Idag är hela verksamheten miljöcertifierad enligt ISO. Ledningssystemet innefattar även kvalitet och arbetsmiljö, vilket innebär att vi dessutom är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 45001.

Certifieringen innebär att vi utrett vårt sätt att arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utifrån detta har vi sedan fastställt vår Verksamhetspolicy, som  lägger stor vikt vid att sträva efter ständiga förbättringar och att vi aktivt ska arbeta för att uppnå våra mål. De fastställda målen utgör grunden till de åtgärdsprogram som kontinuerligt följs upp och vidareutvecklas.

Rambos verksamhetsstyrning granskas vid personalmöten, ledningsmöten och interna revisioner. Dessutom sker granskning vid årliga externa revisioner utförda av ackrediterad revisor. Vi anlitar SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).