Snart tar Rambo AB över ansvaret för förpackningsinsamlingen

17 oktober, 2022

Enligt Regeringens beslut ska kommunerna ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024. Den fastighetsnära insamlingen ska vara i drift senast 1 januari 2027. Det innebär bland annat att Rambokommunerna kommer att införa fastighetsnära insamling (FNI) i samtliga ägarkommuner, och även ta över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna som finns placerade i kommunerna. Den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in förpackningsavfall separat i parker och på torg där det förekommer stora mängder förpackningsavfall. Läs mer

Bli vår nya kollega! Vi söker Driftchef till Rambo i Lysekil

29 september, 2022

Varje dag underlättar vi vardagen för över 40 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Med kunskap och rådgivning tror vi att alla kan vara miljöhjältar! Vårt uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktig hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi ska verka för ett effektivare tillvaratagande av gemensamma resurser för bästa samhälls- och miljönytta. Vi ska också verka för en långsiktig kompetensutveckling i avfallshanterings- och resurshushållningsfrågor. Vi ägs av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner, omsätter 190 miljoner och har 90 medarbetare. Affärsområde Insamling är bolagets transportverksamhet som idag med sina 39 fordon bedriver insamling av hushållsavfall samt slamsugning åt hushållskollektiven i bolagets ägarkommuner, samt att man samlar in förpackningar åt FTI och företagskunder. Vill du vara med och utveckla vår avdelning Rambo Insamling för att möta framtidens behov? Just nu söker vi en driftchef med ansvar för slamsugning/spolning. Läs mer

Bättre sortering med fyrfackskärl

14 juli, 2022

Under våren har Rambo utfört en plockanalys av cirka 1400 villakunders hushållsavfall. En plockanalys innebär att en del av restavfallet i sopkärlen tas ut och sorteras noggrant för att se hur stor del som har sorterats rätt och hur stor del som har sorterats fel. Läs mer

Just nu inventerar vi i Tanum!

7 juli, 2022

Rambo arbetar just nu med framkomlighetsinventering i Tanums kommun inför införandet av ett nytt insamlingssystem 2024. Inventeringen går ut på att ett besök görs vid alla våra villahushållskunders sopkärl för att se om vägarna är tillräckligt breda och stabila för våra hemsorteringsfordon och om det finns möjlighet att vända. Läs mer

Vi söker en ny kollega – Avfallsplanerare/Miljöingenjör

29 juni, 2022

Varje dag underlättar Rambo vardagen för över 48 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag i norra Bohuslän inom återvinning och avfallshantering med hushålls- och företagskunder. Rambos uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi står för närhet, enkelhet och förtroende. Rambo ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och har ca 90 anställda. Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.se Läs mer

Framkomlighetsinventering – för din säkerhet

27 juni, 2022

Rambo genomför just nu framkomlighetsinventeringar inför införandet av fyrfackskärl. Detta för att få en säkrare sophämtning och tryggare boendemiljöer. Det kan innebära att några fastighetsinnehavare får en ny placering av sina kärl. Denna inventering är en del av arbetsmiljöarbetet och görs även i kommuner som inte har fyrfackskärl. Läs mer