Nu är det klart! Alla kommuner har valt att införa 4-fackskärl!

11 maj, 2017
28 mars beslutade också Kommunfullmäktige i Tanum att införa Hemsortering i fyrfackskärl.  Därmed har Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner kommit överens om vad som är framtidens insamlingssystem. För fyra år sedan påbörjades ett projekt att hitta framtidens system för Rambos samtliga ägarkommuner. Nu är det bestämt. Man inför Hemsortering i fyrfackskärl och insamling av matavfall till rötning i samtliga Rambos ägarkommuner. Detta gör att man står väl rustad i arbetet att nå de nationella miljömål som riksdag och EU bestämt, samtidigt som man ökar servicen till boende.

 

73 % av soporna, som idag förbränns, går att återvinna.

Hela 73 % av det som idag skickas till förbränning från ett villahushåll kan återvinnas med stora vinster för både miljö och ekonomi. Den som har Hemsortering i fyrfackskärl får det lätt att göra rätt.

  • Vi kommer att erbjuda minst 17 500 hushåll Hemsortering i fyrfackskärl, vilket kommer generera nästan 100 ton mer per vecka till återvinning än idag. Det är en stor miljövinst för vårt område. Men det finns också många små enskilda vägar där en fyrfacksbil inte kommer fram och där kan boende inte ha sina kärl på tomten. Ofta kan man lösa det genom att flytta fram sina kärl till en farbar väg.

Någon sa att Hemsortering är en ökad service till landsbygden, och så kan man absolut se det, det blir lättare att göra rätt när man slipper åka till återvinningsstationen. Säger Sofia Agertoft, Kommunikations- och marknadsansvarig på Rambo.

Avfall Sveriges kartläggning av insamlingssystem för hushållsavfall visar att det system du har avgör hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar ut från soppåsen. Sammanställningen visar att Hemsortering i fyrfackskärl är bäst och näst bäst är insamling i två separata kärl (brunt kärl för matavfall och ett kärl för restavfall).

Ökad service till kund

Vid kundundersökning visade det sig att 88 % av kunderna som har Hemsortering i fyrfackskärl är nöjda eller mycket nöjda. 93 % ville hellre ha Hemsortering i fyrfackskärl än separata gröna och bruna kärl.

  • Det känns otroligt bra att vi nu kan börja planera, upphandla och förbereda införandet av framtidens sophanteringssystem i alla våra kommuner. Säger Anne Svensson, Utvecklingssamordnare på Rambo.

 

Fakta:

Rambo har i fyra år arbetat fram ett förslag där man tar ett samlat grepp kring insamlingen av sopor i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun. Nu har samtliga kommuner röstat ja till att införa systemet. Alla boende kommer nu kunna sortera ut sitt matavfall till rötning, och där fyrfacksbilen kan användas erbjuds man även Hemsortering i fyrfackskärl, och boende slipper åka till återvinningsstationen med sina förpackningar. För att nå svårtillgängliga fastigheter använder Rambo en mindre tvåfacksbil som kan tömma matavfall och restavfall.

Bild: Sofia Agertoft, Kommunikations- och marknadsansvarig med fyrfackskärl, Utfälld fyrfacksbil.