Sponsring

Rambos syn på sponsring

Vi på Rambo vill genom våra sponsringsåtaganden sprida kunskap och engagemang kring ett gemensamt ansvarstagande för ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning.

Våra samarbeten är inom våra ägarkommuner.

Rambos sponsringspolicy

Vi använder sponsring främst direkt kopplat till ökad kunskap och engagemang för miljö, avfallshantering, återvinning, återbruk och för ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning. Prioriterat är barn och ungas kunskap och engagemang inom dessa områden. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet eller specifikt arrangemang. Rambo eftersträvar jämn fördelning av sponsring mellan ägarkommuner men arbetar inte med uppsökande sponsorverksamhet.

Checklista för sponsring

Rambo får många bra idéer och förslag på samarbeten av olika slag men tyvärr kan vi inte engagera oss i alla. Vi använder en checklista när vi utvärderar möjliga samarbeten inom sponsring. För checklista se sponsringspolicy.

Ansökan

Ansökan om sponsring ska vara skriftlig och skickas till Rambos kommunikationsavdelning kundservice@rambo.se . När ni söker sponsring av oss på Rambo accepterar ni att vi hanterar era personuppgifter i enlighet med Rambos personuppgiftspolicy.

Vi ser att ni är konkreta i ansökan med era motprestationer – ge oss en tydlig idé om vilka värden och effekter som ges i ett samarbete. Utgå gärna utifrån vår checklista. Frågor besvaras av Rambos kommunikationsavdelning kundservice@rambo.se.