Sponsring

Hela vår verksamhet handlar om att bidra till ett hållbart samhälle för framtidens generationer. Förutom att i den ordinarie verksamheten, i relationen med alla typer av kunder, arbeta för ökad avfallsminimering, återvinning och återbruk engagerar vi oss också för att höja barns kunskap om miljö och återvinning. Ett starkt föreningsliv bidrar till lokalsamhället och för oss är det viktigt att vara med och bidra till ett rikt föreningsliv för barn och ungdomar. Detta gör vi primärt genom sponsring.

Enligt den av styrelsen beslutade sponsorpolicyn kan föreningar inom Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner söka ekonomiska medel från Rambo för sådan verksamhet som är riktad mot ungdomar och barn. Som motprestation krävs ett bland annat ett hållbart miljöarbete inom föreningen.

Kontakta oss om du är intresserad!
Tel: 0523-667700
E-post: kundservice@rambo.se