Slamsugning och spolning

 

För företag som har enskilt avlopp utför Rambo slamtömning i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun. De vanligaste uppdrag vi har är slamsugning av slutna tankar och trekammarbrunnar, spolning av avlopp och gatuledningar samt rotskärning och sugning/spolning av olja och fettavskiljare (även hetvatten). Kontakta oss för rådgivning och beställning.

Spolning av avloppsledningar

Om du har problem med igensättning av avloppssystem eller ledningsnät erbjuder vi högtrycksspolning med hett vatten. Hetvattenspolning är det bästa sättet att utan kemikalier göra rent systemet med.