Lärarrum

På skolsidan har vi samlat material för barn och elever som handlar om förpackningar, farligt avfall, matavfall och hur man gör biogas på det,  soppåsen och hur den förbränns – med många kopplingar till läroplanen. Matavfallsmaterialet (Smart med mat) är framtaget av VA SYD tillsammans med lärare, forskare och experter med utgångspunkt i läroplanen, LGR11.

Tanken är att fliken Skola ska utgöra ett stöd och komplement för dig som är lärare och att undervisningen ska bli roligare för eleverna – med experiment, quizzar och uppdrag som kan göras hemma eller i skolan. Det ska vara enkelt och skoj att lära sig nya saker!

Många skolämnen berörs, både hem- och konsumentkunskap, NO, Teknik, Matematik och SO.

Vi vill också hänvisa till andra sidor där du kan finna mer material att använda.

www.sopor.nu
www.biogasportalen.se
www.smartmedmat.se
www.ftiab.se
www.naturvardsverket.se
www.naturskyddsforeningen.se
www.sopskolan.se – En sida från Avfall Sverige för åk 7-9.

www.sopskolan.se/lärare – En sida från Avfall Sverige med lärarmaterial så som lektioner.