Avfallsdeklaration och karakterisering

Blanketter och information gällande deponi, konstruktionsmaterial och avfallsdeklaration.

Blanketten ska vara ifylld och godkänd av Rambo innan avfallet får köras in till våra anläggningar. Finns ingen godkänd blankett kan transporten komma att avvisas från anläggningen.

Har du frågor kontakta oss via e-post vagen@rambo.se