Satsning på ökad service

1 juni, 2018
Vi får många frågor kring återvinningsstationer runt om i våra fyra kommuner och Mattias Nolblad som är driftchef hos oss har svarat på tre snabba frågor om hur året 2017 har varit.

Sommaren 2017 var speciell för dig, berätta!
– Under sommaren 2017 blev återvinningsstationerna fulla med material fortare än vi hann tömma. Till exempel hade enbart mängden utsorterade pappersförpackningar ökat med ca 50 ton bara i vår region. Det är givetvis glädjande att källsorteringen ökar, men det ställer också nya krav på Förpacknings och tidningsinsamlingen som äger återvinningsstationerna och gör tömningsschemat åt oss. År 2017 var schemat underdimensionerat och vi har nu tillsammans hittat olika lösningar för att förebygga problem inför 2018.

Hur vet man att ni tömmer som ni ska?
– Varje bil har en särskild handdator med sig där chauffören trycker in att han tömmer och vad han tömmer. Den talar även om vilken tid/datum och GPS position som bilen har för att säkerställa att bilen befinner sig på rätt plats och utför rätt uppdrag. Vi kan även göra anmärkningar via denna handdator om t.ex. en behållare är trasig eller om stationen behöver städas. Detta skicka sedan direkt till FTI AB och på deras hemsida kan man se när vi tömt och vilket material som då tömdes.

Återvinningsstationen är full! Vad gör jag?
– På skylten vid återvinningsstationen finns kontaktuppgifter och ID-nummer på gården. Kontakta FTI och uppge ID-nr samt vad som är fel. Även om det är vi som utför själva tömningen av behållarna så är det FTI AB som bestämmer när och hur ofta en återvinningsstation skall tömmas.