Metallförpackningar

Dina utsorterade metallförpackningar lämnar du på återvinningscentralen eller en återvinningsstation.

Material som hamnat fel, till exempel stekpannor och motordelar, sorteras bort för hand vid en sorteringsanläggning. Sedan separeras stålförpackningarna från aluminiumförpackningarna med hjälp av en kraftig magnet. Stål är magnetiskt men aluminium är det inte.

Konservburkarna blir stålstänger, nya förpackningar och olika detaljer till byggnads- och fordonsindustrin. Aluminium smälts ner och gjuts till tackor sedan används som ny råvara, bland annat till motordelar.

Plaster eller metall?

Folierad plast eller plastad aluminium? Allt som innehåller metall stannar ihopskrynklat.
Tag en chipspåse i handen och skrynkla ihop den, släpp greppet. Vecklar den ut sig? Då är det plast. Stannar den ihopskrynklad? Då är det metall.

Exempel

Konservburkar, sprayburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallock.

Gör så här

Metallförpackningar lämnas på återvinningsstation. Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Spikar, skruvar metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot på återvinningscentralen.

Burkar utan pant läggs i metallfacket, trampa gärna ihop dem så de blir platta, så får du plats med fler.

Vad händer sen?

Förpackningar återvinns till ny råvara i stål och aluminumverk. Där formas metallen till tackor och levereras vidare som ny råvara till tillverkningsföretag.