Matavfall

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. T ex frukt- och potatisskal, kaffesump, kaffefilter, matrester, ägg- och räkskal, hushållspapper, fiskrens och benbitar.

Matavfallet kan antingen samlas in och transporteras till en rötningsanläggning för rötning. Då blir det biogas till fordon och biogödsel till åkrarna. Du kan också själv ha en hemkompost. Sköter du den ordentligt så får du fin gödsel till din egna trädgård.

Om du lämnar ditt matavfall till oss körs det för rötning som ger biogas till fordon och biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Exempel

Fruktskal, potatisskal, kaffesump, kaffefilter, matrester, äggskal, hushållspapper, fiskrens, räkskal och benbitar. Tuggummi och tobak räknas inte som matavfall. Tänk på att matavfallet rötas och blir biogas och biomull som läggs på åkrarna, lägg därför inte plast eller blöjor bland matavfallet. Glöm inte ta bort plasten på gurksnutten och metallen på exempelvis korvskinnet.

Gör så här

Låt blött matavfall rinna av och lägg sedan matavfallet i de papperspåsar som ingår i abonnemanget. Påsarna är avsedda för ändamålet. Använd inga andra påsar. Använd plasthållaren för matavfallspåsen, den håller det luftigt och torrt runt påsen. Hållaren kan ställas eller hängas upp i skåpet under diskbänken. Fyll inte över den streckade linjen. Förslut påsen noggrant och lägg den i kärlet för matavfall. Läs mer i  Sorteringsguide – Sorterat eller blandat mat- och restavfall eller Sorteringsguide – Hemsortering i fyrfackskärl. Du som har abonnemanget ”Blandat mat och restavfall” lägger matavfallet i soppåsen för restavfall.

Vad händer sen?

Matavfallet körs för rötning som ger biogas till fordon biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel. Vill du veta mer?

Nya matavfallspåsar

Vid leverans av kärl får varje hushåll papperspåsar. Därefter levereras nya papperspåsar vid behov. Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet för matavfall. Personalen lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms.