Kyl och frys

Kyl och frys från hushållet kan du få hämtat vid fastigheten, alternativt lämna direkt till återvinningscentralen.

Kyl och frys kan hämtas efter beställning till kundservice. I Tanum sker dessutom hämtning i en särskild insamlingsrunda, en på hösten och en på våren.

Enstaka kylmöbler från hushåll hämtas inom ramen för ordinarie renhållningsavgift. Kylskåp och frysar från verksamheter kan lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.