Kyl och frys

Kyl och frys från hushållet kan du få hämtat vid fastigheten, alternativt lämna direkt till återvinningscentralen. Hämtning sker enligt gällande taxa, och ingår inte i renhållningsavgiften. Hämtning beställer du hos vår kundservice.

Kylskåp och frysar från verksamheter kan lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.