Tillgänglighet

Tillgänglighet för rambo.se

Rambo AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rambo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rambo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Google-karta: Kan vara svårnavigerad för person med nedsatt finmotorik.

Rubrikordning: Visst innehåll har felaktig rubrikordning vilket kan vara störande för personer med nedsatt synförmåga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 10 december 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Rambo AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Rubrikordning: Det finns en komponent i menyn som hämtar och genererar innehåll till en karusell. Då komponenten återanvänds på flera ställen utöver menyn så påverkar ändringar i denna komponent flera platser på webbplatsen.

Avancerade pekgester: Kartan är en komponent utvecklad av Google och Rambo kan inte påverka funktionen i denna komponent.

Hur vi testat webbplatsen

Bozzanova AB har gjort en oberoende granskning av rambo.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 november 2021.

Granskningsmetod

Webbplatsen publicerades den 10 november 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 november 2021.

Anmäl tillgänglighetsproblem

Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet. Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna granska din anmälan. Dessutom hjälper det oss som ska åtgärda problemet.

Du kan anmäla

  • bristande digital tillgänglighet
  • bristande tillgänglighetsredogörelse
  • att du begärt tillgänglig version av innehåll men inte fått det
  • önskan om bedömning av undantag för oskäligt betungande anpassning