Renhållning – så funkar det!

Vi arbetar med att samla in dina sopor för återvinning, återanvändning och omvandling till ny energi. Men utan dig funkar det inte! Det är när du sorterar ditt hushållsavfall, som vi kan se till att det återvinns på rätt sätt. För det finns egentligen inga sopor. Tillsammans kan vi istället skapa resurser för framtida generationer.

Hushållssopor – i kärl hemma

Oavsett om du bor i villa, radhus eller flerfamiljshus är principen för sortering av hushållssopor densamma; restavfall läggs i soppåsen och om det finns matavfallssortering läggs det separat, ofta i ett brunt kärl. Vi hämtar sedan avfallet hos dig. Förpackningar och tidningar sorteras ut för återvinning. Antingen lämnar du det på en återvinningsstation/återvinningscentral eller så hämtar vi även det hos dig, beroende på vilket abonnemang du valt. Att du lägger rätt sak på rätt ställe är otroligt viktigt, dina sopor återvinns nämligen på olika sätt.

Matavfallet, exempelvis matrester från frukt, grönsaker, bröd, fisk, kött, kaffefilter och tepåsar används för att tillverka biogas. Biogas är ett fossilfritt fordonsbränsle som ger liten påverkan på miljön. Biogasen används bland annat till stadsbussar, sopbilar och personbilar.

Restavfallet är det skräp som blir över när du sorterat ut matavfallet, förpackningar och tidningar. Det är det som inte går att sopsortera på annat sätt, till exempel blöjor, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar, snus, trasigt porslin och dammsugarpåsar. Restavfallet skickar vi vidare för att det ska kunna förbrännas och omvandlas till ny energi i form av värme och ström. Läs mer hur det går till här: www.sopor.nu

Vill du veta hur du ska sortera dina sopor?

Besök Sorteringsguiden om du vill veta hur du ska sortera dina sopor.

Förpackningar och tidningar – på återvinningsstation

På återvinningsstationerna runt om i kommunen kan du lämna glas-, metall-, pappers-, och plastförpackningar samt papper och tidningar. Platta gärna till förpackningarna så att de tar så lite plats som möjligt, både hemma hos dig själv och på återvinningsstationen.

Alla de olika materialen återvinns separat. Exempelvis: glaset går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras och blir till nytt glas. Stål och aluminium kan också återvinnas hur många gånger som helst. Insamlade metallförpackningar mals sönder och stålet sorteras bort från aluminiumet med hjälp av magneter. Aluminium smälts ned och gjuts till aluminiumtackor. Vill du läsa mer om hur olika förpackningar återvinns besök www.ftiab.se.

Återvinning av förpackningar står producenterna själva för. Tidningar räknas som kommunalt avfall. Vi på Rambo arbetar på entreprenad åt FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, och hämtar avfallet. Det är alltså FTI som har huvudansvaret för anläggningen och hur den sköts.

Grovsopor – på återvinningscentralen

Inom våra fyra kommuner finns det 7 fina återvinningscentraler. Här kan du lämna in nästan allt avfall som inte är hushållssopor. Återvinningscentralen har olika containrar där du lämnar in ditt skräp; exempelvis lämnar du din gamla soffa, trasiga cykel och farligt avfall här. Vi tar även emot bygg- och rivningsavfall, det lämnas fritt inom ramen för de fria besöken. Allt avfall som sorteras återvinns på lämpligt sätt. För att du ska sortera allt på rätt sätt är våra återvinningscentraler alltid bemannade av vår duktiga personal.

Klicka här för att komma till öppettider och information om våra återvinningscentraler.