Vatten och avlopp

Rambo administrerar fakturering och kundtjänst av vatten och avlopp i Tanums kommun.
I  Sotenäs och Munkedals kommun administreras vatten och avlopp av Västvatten. I Lysekils kommun av LEVA.

Tekniska frågor besvaras av respektive kommun. Mer information om vad som gäller i din kommun och kontaktuppgifter hittar du nedan.