Vatten och avlopp

I  Sotenäs och Munkedals kommun administreras vatten och avlopp av Västvatten. I Lysekils kommun av LEVA och i Tanum av kommunens VA-avdelning.

Tekniska frågor besvaras av respektive kommun. Mer information om vad som gäller i din kommun och kontaktuppgifter hittar du nedan.