Värdegrund

Vi på Rambo har tagit fram en gemensam värdegrund. Vår värdegrund består av värderingar som är särskilt viktiga för oss och som vi genom grundligt arbete vaskat fram. Värderingarna i sin tur ligger till grund för ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Den hjälper oss att hålla rätt riktning och bidrar till att kloka beslut fattas i vardagliga situationer, i möten med kunder och under arbetsdagarna tillsammans. Vi vill också att våra leverantörer ska arbeta efter vår värdegrund när de utför arbete åt oss.

 

Vår värdegrund består av tre kärnvärden: förtroende, enkelhet och närhet.

Förtroende

Rambos kunder ska känna att Rambo är en kompetent och pålitlig organisation. Vi har våra kunders och miljöns bästa för ögonen och är tydliga och transparenta i kundrelationer och gentemot varandra. Vi tycker om att samarbeta och hitta lösningar tillsammans med kollegor och kunder. Vi håller vad vi lovar och återkopplar alltid.
Vi vet att vi alla fyller en viktig funktion för att helheten ska fungera. Eftersom vi vill jobba i samma riktning följer vi beslut som fattas. Vi är ansvarsfulla, vi litar på varandra och vi har en organisation som stöttar och backar upp oss.

Enkelhet

Vi på Rambo är tydliga och vi underlättar för våra kunder och för varandra så att det blir lätt att göra rätt – för våra kunders och för miljöns skull.
Vi är tillgängliga och bemöter alltid kunder och kollegor på ett vänligt, positivt och respektfullt sätt.
Vi har tydliga och kända beslutsvägar och roller. Vi gillar fastställda rutiner och följer de riktlinjer vi har för att säkerställa kvaliteten gentemot kund och för att det blir enklare för alla, men uppstår problem löser vi dem tillsammans.

Närhet

Rambo är ett lokalt företag med medarbetare som våra kunder känner igen. Vi samarbetar alltid nära våra kunder och med våra kollegor i hela verksamheten.
Vi jobbar hela tiden för att stärka relationerna till våra kunder och kollegor. På Rambo blir vi glada när en kund eller kollega ringer eller tittar förbi.
Vi är intresserade av vad som händer i verksamheten och vilka beslut som fattats och vi är intresserade att ta del av informationen som ges.