Industri och verkstad

Vi har den lösning du behöver för att ta hand om det avfall som uppstår i er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att hantera avfall från såväl den lilla som den riktigt stora verksamheten. Vi har skräddarsydda lösningar för alla typer av avfall. Vi kommer gärna ut till er på plats för att gå igenom de olika faserna i projektet för att verksamheten och hitta en lösning som passar utifrån produkter och tjänster.

Helhetsavtal

Många kunder tecknar ett helhetsavtal med oss för att få en samlad faktura på allt kring miljö, från kärl till transport och vidare återvinning.

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Miljöbok i fickformat för personalen så att avfallet sorteras rätt.
  • Rambo Safe – en komplett lösning för säker hantering och förvaring av farligt avfall.
  • Rådgivning och utbildning, både för farligt avfall och återvinning.
  • Kärl för hantering av mindre mängder material eller matavfall.
  • Storsäck för smidig sortering direkt på plats av mindre avfallsslag.
  • Bal – Kärlpressar för hantering av skrymmande material så som emballageavfall.
  • Containrar för mellanlagring av avfall. Finns även med kylaggregat.
  • Lastväxlarflak för större mängder avfall, finns i flera olika storlekar.
  • Komprimatorer för de större mängderna avfall, finns både mobila och stationära.